ថ្នាក់សិក្សា

ចំពោះថ្នាក់ពិសេសយើងមានដូចជា

សាលា ខេអេសខេ បើកទូលាយចំពោះម៉ោងសិក្សា។ លោកអ្នកអាចជ្រើសរើសពេលវេលាសម្រាប់សិក្សាបាន

តាមចំណូលចិត្ត។ លើសពីនេះទៅទៀត បង់ប្រាក់សិក្សាតែម្តង លោកអ្នកអាចសិក្សាដោយមិនកំណត់រយះពេលរហូតដល់ចេះចាំស្ទាត់។

សូមទំនាក់ទំនងយើងខ្ញុំ តាមរយះ:

– អាស័យដ្ឋាន ផ្ទះលេខ ១៦បេ ផ្លូវ២៦៥ (ក្រោយផ្សារសំណង់១២ ជ្រុងខាងជើង​) ​​​​​​​​​​​ទឹកល្អក់៣ ​ទួលគោក។

– លេខទូរសព្ទ 012 44 05 44 និង 088 9999 876។

– អ៊ីម៉េល : keksokkheng@gmail.com

សូមអរគុណ!!!

15940686_1251422088268508_2360553174866394008_n